Εσωτερική Χάραξη Κρυστάλλων
Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία λέιζερ, μπορούμε χαράξουμε οποιαδήποτε εικόνα η μοντέλο  στο κρύσταλλο. Η εικόνα υποβάλλεται σε επεξεργασία μέσω προ...

 Τι είναι laser χάραξη επιφανείας 
 Η χάραξη επιφανείας με laser είναι η τεχνική  χάραξης στην επιφάνεια αντικειμένου με μηχάνημα laser . Η μηχανή laser παράγει μία δέσμη ...

Η εξυπηρέτηση πελατών μας περιλαμβάνει:
1) Συμβουλές στην τεχνολογία laser
2)Οδηγίες και εκπαίδευση στα προγράμματα και στην 3d camera
3) Οδηγίες και εκπαίδευση στα ...
Έισαστε στην σελίδα 1
<< Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα > >
GS-SIK-C2 TJDP 523K LM001 Inpeck Mega Capturor II GS C1 GS SE3028 GS-150130